به گزارش پایگاه خبری راور سلام؛ طبق آمار منتشرشده میزان بارندگی ایران یک سوم میانگین جهانیست در حالیکه میزان مصرف آبمان دو برابر میانگین جهانی است. امروزه چالش عمده مردم راور کاهش منابع آب شرب است در این شرایط باید مهمترین دغدغه مردم و مسئولان مسئله آب این دیار باشد […]