به گزارش پایگاه خبری راور سلام به نقل از راه آرمان؛ کارگران زغالسنگ کرمان برای سومین هفته متوالی نسبت به وضعیت حقوق و مزایای خود اعتراض کردند، قشر کارگری با تاکید بر جداسازی راه خود از اخلال گران نظم عمومی خواهان احقاق حقوق خود شدند. اجرای کامل طرح طبقه بندی […]