به گزارش پایگاه خبری راور سلام؛ با توجه به شرایط خاص بهداشتی کشور و در راستای مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ریاست بانک کشاورزی آقای کاربخش درگفتگو با خبرنگار راور سلام اظهارداشت: از مردم عزیز، راور خواهشمندم امور بانکی خود را غیرحضوری انجام دهند. وی گفت: با […]