از تهدید به آتش زدن محله تا خرد کردن دندانهای یک شهروند و تخریب خودروهای محله/ تهدید نوامیس محله به تجاوز!! و تخریب مغازه‌ها ☎️صدای گزارش تلفنی مکرر مردم و خانواده این معتاد به پلیس انتهای پیام/