به گزارش پایگاه خبری راور سلام؛ رستگاری رئیس اداره مخابرات راور به مناسبت هفته دولت در رابطه با عملکرد مخابرات در یک سال گذشته گفت: یکی از مشکلاتی که مخابرات در طی چندسال گذشته داشته است، مشکل قدیمی بودن سوئیچ مخابرات بود که یک دستگاه سوئیچ جدید با قیمت حدود […]