به گزارش پایگاه خبری راورسلام؛ قنبری رئیس جهاد کشاورزی ضمن تبریک هفته دولت خلاصه ای از خدمات صورت گرفته توسط جهاد کشاورزی در سطح شهرستان راور در سال گذشته را بیان کرد: در بحث اجرای سیستم های نوین آبیاری کشاورزی، حدود ۲۰۰ هکتار اجرا با اعتباری حدود ۲۴ میلیارد و […]