همزمان با ۱۵ اسفند ماه روز درختکاری با حضور مالک اژدری فرماندار، سردار ناظری فرماندهی انتظامی استان بهمراه جمعی از پرسنل ستاد انتظامی شهرستان وهمچنین جوکار مدیر منابع طبیعی به طور نمادین چندین درخت در بلوار ورودی شهرراور کاشته شد. مالک اژدری فرماندار راور در حاشیه مراسم روز درختکاری ضمن […]