به گزارش مجله خبری راور سلام :چهارمین مانور مشترک بازرسین مرکز بهداشت فرمانداری واماکن عمومی جهت برسی وضعیت بهداشتی هایپرمارکت ها وسوپرمارکت های بزرگ وآغاز گشت روزانه کنترل فاصله گذاری اجتماعی اصناف سطح شهر راور برگزار گردید اثنی عشری رئیس مرکز بهداشت شهرستان راور با اعلام این خبر افزود گشت […]