به گزارش پایگاه خبری راور سلام عملیات ضدعفونی کردن معابر، ورودی واحد های صنفی، سرویس های بهداشتی، ورودی بانک ها، دستگاه های خودپرداز و… توسط واحد خدمات شهری شهرداری شهرستان راور برای مقابله با ویروس کرونا انجام گرفت.