رئیس شبکه دامپزشکی راور گفت: تب مالت یکی از مهم ترین بیماری های مشترک بین انسان و دام می باشد و از آغاز واکسیناسیون رایگان تب مالت خبر داد. به گزارش پایگاه خبری راور سلام: علیرضا اسلامی از آغاز واکسیناسیون رایگان تب مالت برای۶۵۰۰ راس بره و بزغاله ماده سه […]