یک شهریور روز بزرگداشت “حسین بن عبداللَّه” معروف به “ابوعلی سینا” و روز پزشک: ابوعلی حسین بن عبداللَّه بن حسین بن علی بن سینا ملقَّب به حجه الحق، معروف به شیخ الرییس، از حکمای بزرگ و علمای نامدار جهان و پزشکان اسلام است. شیخ الرییس در سوم ماه صفر سال […]