به گزارش پایگاه خبری راور سلام مالک اژدری فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان راور گفت: این روزها و در شرایطی که مدارس به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا تعطیل هستند، دغدغه خانواده‌ها، عقب افتادگی درسی دانش‌آموزان است. لذا تمامی معلمان مدارس شهرستان موظف به ایجاد گروه های […]