به گزارش اختصاصی پایگاه خبری راور سلام ،آقای قنبری رئیس جهاد کشاورزی شهرستان راور گفت:علت گل آلود بودن آب این منطقه ریختن خاک رس درابتدای کانال آبرسانی می باشد واین کار یک سنت قدیمیست که بین کشاورزان رایج بوده وهدف ازانجام این کار ته نشین شدن خاک رس وبسته شدن […]