دسته‌بندی نشده

پایش و رصد اقدامات انتخاباتی زیر ذره‌بین دستگاه قضا
رئیس دادگستری شهرستان راور گفت:

پایش و رصد اقدامات انتخاباتی زیر ذره‌بین دستگاه قضا

رئیس دادگستری شهرستان راور گفت: پایش و رصد مستمر کلیه اقدامات انتخاباتی، ایجاد هماهنگی بین ستادها و ارشاد و انذار تشکل‌های و گروه‌ها از جمله وظایف مهم ستادهای انتخاباتی در راستای اقدامات پیشگیرانه است.
آبشاری رها گشته در اعماق بی انتهای دل
معرفی آبشار مُکی شهرستان راور

آبشاری رها گشته در اعماق بی انتهای دل

آبشار مُکی در شهرستان راور به علت کسر نامناسب و نبود تابلوهای راهنما در این منطقه ناشناخته مانده است و پایگاه خبری راورسلام سعی بر معرفی این آبشار به مردم داشته است.